Compra els nostres abonaments de 20 sessions: cada pel·lícula al preu de 2.50€

Imatge
22/07/2013

Els podeu adquirir a les nostres taquilles. Al llarg del 2013 podreu veure diferents cicles dedicats a Pasolini o Tim Burton; un recorregut pel cinema alemany durant els anys de la República de Weimar, el cinema de l’escriptor Juan Marsé, i tot un seguit d'activitats a partir d'una oferta variada i polivalent per a cinèfils.

La Filmoteca disposa de dos tipus d'abonaments anuals 2013.  

Podeu gaudir de dues modalitats:

  • abonament anual nominal (Carnet de Lliure Circulació)  al preu de 90€ (noranta euros) que us dóna dret d'accés lliure a totes les sessions de cinema, a visitar les tres exposicions que organitzem anualment, a l’ús de la Biblioteca i a la tramesa del programa mensual en paper a casa vostra. La validesa d’aquests abonaments serà d’un any natural a partir de la data de la seva adquisició.
  • abonaments no nominals de 20 sessions al preu de 50€ (cinquanta euros). Vàlid fins a finals d'any (2013)

Volem agrair als nostres abonats la seva fidelitat. Com bé sabeu, el nou edifici del Raval, inaugurat el febrer de 2012, completa el mapa d’equipaments culturals públics existents al cor de Barcelona, alhora  que permet concentrar i optimitzar els serveis de la Filmoteca amb una oferta polivalent que inclou: dues sales de projeccions anomenades Chomón i Laya (360 i 180 butaques), espai per a exposicions permanents i temporals, la biblioteca especialitzada, les oficines i la llibreria.