Exposició 'Félix Murcia: la realitat imaginada' - Material de premsa

03/04/2019

Dossier de premsa

  Cartell

 Foto Félix Murcia

 Dibuix projecte 'Días contados' 1

 Fotograma 'Días contados' 1

 Dibuix projecte 'Días contados' 2

 Fotograma 'Días contados' 2

 Dibuix projecte 'Carmen'

 Projecte 'El perro del horetelano'

 Fotograma 'El perro del hortelano'

 Dibuix projecte 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'

 Decorat 'forillo' 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'

 Fotograma 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'

 Fotograma + dibuix projecte 'El caballero del dragón'

 Dibuix projecte 'La fuga de Segovia'

 Fotograma 'La fuga de Segovia'

 Projecte 'El bosque animado'

 Dibuix projecte 'El corazón del bosque'

 Fotograma 'El corazón del bosque'

 Dibuix projecte 'Los señores del acero'