Coneix la Biblioteca

Buscar un article concret d’una revista, investigar un fons concret, visionar un DVD d’algun film clàssic...

La Biblioteca del Cinema de la Filmoteca de Catalunya posa a disposició de tots els públics un conjunt únic de recursos –documents, arxius, vídeos, DVDs...– sobre el cinema mundial i català, des dels seus orígens i fins a l’actualitat.

Imatge

La Biblioteca compta amb un fons de més de 45.000 llibres i 1.500 revistes històriques, a les quals cal afegir les 128 capçaleres especialitzades que es reben anualment. A més, a la Biblioteca també es conserven més de 20.000 arxius gràfics, més de 8.000 pel·lícules en format vídeo o DVD i unes 5.000 bandes sonores en CD, així com una col·lecció d’aparells cinematogràfics amb més de 1.250 peces originals.

Missió

La visió de la Biblioteca del Cinema és donar suport a la Filmoteca de Catalunya per ser el centre de referència en preservació i difusió de la cultura cinematogràfica. Els seus eixos de treball es troben definits al Pla Estratègic 2014-2017.

Història

La Biblioteca del Cinema forma part de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya. La Biblioteca va néixer l'any 1982 amb la creació de la Filmoteca de Catalunya, arran dels traspassos del Ministerio de Cultura al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La seva col·lecció es va iniciar amb el fons de l'antiga delegació de la Filmoteca Nacional i de la CO.CI.CA (Col·lecció Cinematogràfica Catalana), recopilada per Miquel Porter i Moix.

La Biblioteca també compta en el seu fons amb la valuosa col·lecció "Biblioteca de Cinema Delmiro de Caralt" iniciada pel matrimoni format per Delmiro de Caralt i Pilar de Quadras l'any 1924. Des del 2002 aquesta col·lecció forma part de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català.

Des dels seus orígens, un dels objectius de la Biblioteca és la recopilació de diferents col·leccions i documents –tant personals com d'entitats i associacions– que enriqueixin els fons antics. Actualment, la quantitat i el valor dels seus fons fan de la Biblioteca de la Filmoteca una de les biblioteques més importants de cinema d’Europa.

Horaris

dl. a dj.: 10.00 h a 19.00 h
dv.: 10.00 h a 14.30 h

Períodes d'horari especial (Nadal, Setmana Santa i de l'1 de juliol al 30 de setembre) de dl. a dv. de 10.00 h a 14.30 h.

Condicions d’accés

Per accedir i fer ús de la Biblioteca és necessari presentar el carnet d’usuari de la Biblioteca o el carnet de lliure circulació de la Filmoteca.

Carnet d’usuari de la Biblioteca

Per obtenir el carnet d’usuari de la Biblioteca cal presentar una fotocòpia del DNI i pagar una quota anual de 10 euros (tarifa reduïda de 5 euros per a estudiants, aturats, jubilats, Carnet Jove, carnet de família nombrosa o monoparental, Xarxa de Biblioteques Públiques, investigadors).

Condicions de préstec

Per a fer ús del servei de préstec és necessari presentar el carnet d’usuari de la Biblioteca.

El nombre total de documents que es poden tenir en préstec són 6, independentment del seu suport, amb un termini de retorn de 15 dies per als llibres i de 7 dies per a les pel·lícules i bandes sonores.

Durant aquest temps de préstec l’usuari haurà de vetllar per la integritat i bona conservació dels documents, i un cop finalitzat el termini els haurà de tornar en les mateixes condicions en les quals se li van prestar. En cas de pèrdua o de retorn dels documents en condicions diferents a les quals els va rebre, l’usuari haurà de restituir els documents en una mateixa edició i característiques. En cas d’excedir el termini de préstec, el retard en el retorn es penalitza per dia i document amb un punt. Acumulats 18 punts, es bloquejarà el servei de préstec durant 7 dies.

Drets

L’usuari té dret a:

 • Rebre una atenció personalitzada eficient i correcta a les seves necessitats d’informació per part del personal de la Biblioteca;
 • Obtenir la garantia de la confidencialitat de les seves dades personals, així com també de les seves necessitats d’informació;
 • Rebre formació sobre el funcionament de la Biblioteca i tots els seus recursos d’informació disponibles;
 • Disposar d’uns equipaments i recursos d’informació d’acord a les seves necessitats, i en les millors condicions possibles;
 • Suggerir l’adquisició de nous fons relacionats amb la matèria de la Biblioteca, així com també a exposar queixes sobre el seu funcionament.

Deures

L’usuari té el deure de:

 • Respectar els equipaments, les instal·lacions i els recursos documentals disponibles en les millors condicions per al funcionament de la Biblioteca, així com al seu personal i les seves indicacions i suggeriments;
 • Adreçar-se amb respecte al personal de la Biblioteca i a la resta d’usuaris;
 • Permetre complir les funcions de la Biblioteca mantenint un ambient de silenci que permeti i faciliti la investigació, la consulta i l’estudi de la resta d’usuaris.
 • Atenir-se a les normatives reguladores dels serveis de la Biblioteca i actualitzar les dades personals quan sigui necessari per facilitar les tasques de la Biblioteca.

Descripció de la Biblioteca

La Biblioteca del Cinema disposa de:

 • 956 metres lineals de prestatgeria de lliure accés;
 • 4.300 metres lineals de magatzem;
 • 400 m2 de superfície de la sala de lectura general;
 • 800 m2 de magatzem;
 • 48 punts de lectura;
 • 16 ordinadors per accedir al catàleg i al fons electrònic;
 • 1 impressora en color;
 • 1 lector digital de microformes;
 • 8 reproductors de vídeo (VHS, DVD i Blu-Ray);
 • 2 reproductors d’àudio;
 • 1 fotocopiadora en color;
 • 2 aparells d’autopréstec;
 • 4 cabines de consulta reservada;
 • 150 m2 a l’Espai Delmiro de Caralt.