Professionals

Els continguts dels fons fílmics estan a disposició de productores i institucions que cerquen imatges per a noves produccions audiovisuals.

Es poden sol·licitar còpies de fragments en suport videogràfic en diferents sistemes sempre que hi hagi l'autorització dels drethavents i/o propietaris de les imatges sol·licitades. El serveis tècnics de recerca, visionat i repicat de les imatges sol·licitades tenen un cost per al sol·licitant. En el cas de tractar-se d'imatges amb drets propietat de la Filmoteca de Catalunya, aquestes s'han d'acollir a un contracte de cessió de drets segons els preus públics aprovats.

Envia'ns la teva consulta

Les dades marcades amb asterisc són obligatòries.

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat d’informació i inscripcions de la Filmoteca de Catalunya (ICEC), el responsable del qual és la mateixa institució i que té per finalitat trametre informació sobre les activitats de la Filmoteca de Catalunya que el ciutadà ha requerit.
Per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes dades, ho haureu de comunicar a l’adreça de correu electrònic següent: filmoteca.cultura@gencat.cat