Recerca

Els historiadors, investigadors i alumnes acreditats amb una carta del tutor o professor de la seva universitat que confirmi el treball de recerca tenen accés a les col·leccions fílmiques.

L’accés es concedirà prèvia sol·licitud per tal de donar-vos dia i hora i garantir una millor atenció i una correcta manipulació dels films, si s’escau.

Envia'ns la teva consulta

Les dades marcades amb asterisc són obligatòries.

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat d’informació i inscripcions de la Filmoteca de Catalunya (ICEC), el responsable del qual és la mateixa institució i que té per finalitat trametre informació sobre les activitats de la Filmoteca de Catalunya que el ciutadà ha requerit.
Per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes dades, ho haureu de comunicar a l’adreça de correu electrònic següent: filmoteca.cultura@gencat.cat