Patrocini

Empreses o institucions líders que adquireixin un compromís global amb la Filmoteca i, per tant, un nivell elevat de repercussió mediàtica.

Empreses o institucions que assumeixen un compromís general de
patrocini sobre un àmbit específic o sobre un projecte (exemples:
restauració d’una pel·lícula o d’un fons documental, edició d’un
DVD, programa d’exposicions).

Empreses que patrocinen totalment o parcialment alguna activitat puntual (Exemples: cicle de programació, digitalització d’alguna pel·lícula o fons documental).

Empreses o entitats que patrocinen totalment o parcialment algun projecte, algun programa o activitat o premis i equivalents.