Entitats benefactores

Empreses o institucions líders que adquireixin un compromís global amb la Filmoteca i, per tant, un nivell elevat de repercussió mediàtica.

Imatge

Què oferim?

Reconeixement institucional

 • Signatura pública del contracte de patrocini.
 • Inclusió del logotip en el plafó situat al vestíbul.

Supports gràfics

 • Tres pàgines de publicitat/any en el programa mensual.
 • Inserció del logotip en tots els elements de comunicació de la Filmoteca en qualitat d’entitat benefactora. Inclou: 8.000 programes mensuals, 1 programa anual, 6 díptics d’activitats, anuncis a la premsa, banderoles, cartells dels cicles, panell roda depremsa, panell photo calls, monitor vestíbul, tràiler en determinades projeccions.
 • Presència en les rodes de premsa.
 • Insercions publicitàries en les revistes especialitzades.

​Supports digitals

 • Inserció del logotip en els mitjans de comunicació digitals: web butlletins, alertes.
 • Enllaç al web de l’empresa.
 • Menció a Facebook i Twitter (segons acord).

Relacions públiques

 • Visites concertades amb l’empresa.
 • Cessió gratuïta de sala per a actes corporatius de l’empresa (2 cops l’any).
 • Dues projeccions exclusives per any.
 • Quinze abonaments anuals.
 • Invitació als actes organitzats per la Filmoteca.
 • Lot de cortesia de productes de marxandatge i publicacions de la Filmoteca.

Vinculació activa

 • Utilització de la imatge de la Filmoteca en accions promocionals.
 • Descompte en lloguer d’espais (50% sobre el preu de taxa).

Més informació

Documents: 

Més informació

Documents: