Entitats protectores

Empreses o institucions que assumeixen un compromís general de
patrocini sobre un àmbit específic o sobre un projecte (exemples:
restauració d’una pel·lícula o d’un fons documental, edició d’un
DVD, programa d’exposicions).

Imatge

Que oferim?

Reconeixement institucional

 • Signatura pública del contracte de patrocini.
 • Inclusió del logotip en el plafó situat al vestíbul.

Supports gràfics

 • Una pàgina de publicitat/any en el programa mensual.
 • Inserció del logotip en tots els elements de comunicació de la Filmoteca. Inclou: 8.000 programes mensuals, 1 programa anual, 6 díptics d’activitats, anuncis a la premsa, banderoles, cartells dels cicles, panell roda de premsa, panell photo calls,
 • monitor vestíbul, promoció davant projeccions relacionades amb l’activitat.
 • Presència en les rodes de premsa relacionades amb l’activitat.

​Supports digitals

 • Inserció del logotip en els mitjans de comunicació digitals: web butlletins, alertes.
 • Enllaç al web de l’empresa.
 • Menció en Facebook i Twitter (segons acord).

Relacions públiques

 • Cessió gratuïta de sala per a actes corporatius de l’empresa (1 cop l’any).
 • Una projecció anual exclusiva per l'empresa.
 • Cinc abonaments anuals.
 • Invitació als actes organitzats per la Filmoteca.

Vinculació activa

 • Utilització de la imatge de la Filmoteca en accions promocionals.
 • Descompte en lloguer d’espais (d’acord amb el que s’estableix en la taxa corresponent al lloguer d’espais).

Més informació

Documents: 

Més informació

Documents: