Catalogues

Els catàlegs de la Filmoteca

Els fons audiovisuals de la Filmoteca estan formats per més de 170.000 llaunes de pel·lícules, que recullen un ampli espectre de produccions de cinema català, espanyol i estranger de totes les èpoques. El fons també atresora uns 9.000 vídeos i DVDs i unes 250.000 fotografies.

El fons documental compta amb més de 45.000 llibres i amb 1.500 revistes històriques, a les quals cal afegir les 128 capçaleres especialitzades que es reben anualment. La Biblioteca també conserva més de 20.000 documents gràfics, més de 8.000 pel·lícules en format vídeo o DVD i unes 5.000 bandes sonores en CD, així com una col·lecció d’aparells cinematogràfics amb més de 1.250 peces originals.

BEG

El catàleg BEG (Biblioteques Especialitzades de la Generalitat) és el catàleg conjunt format per 35 Biblioteques i Centres de Documentació dels diferents departaments de la Generalitat.

El Mobydoc facilita l'accés al catàleg del patrimoni fílmic, fotogràfic i d'arxiu de premsa de la Filmoteca.

Com a part dels projectes de digitalització de la Filmoteca, hem creat un repositori online per recollir, preservar i difondre el patrimoni digital cinematogràfic que tenim.