Film archive

Imatge

El Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca és el cor de la institució. Els seus fons són el fonament de la institució, i la seva tasca és essencial per a la valorització del patrimoni fílmic de Catalunya...

 

La col·lecció fílmica vol ser un reflex de la història del cinema a Catalunya, donant especial rellevància al cinema produït en el nostre país, però també a aquell que s’ha exhibit i distribuït al territori català i té un valor històric, social i artístic en el marc de la nostra història.

Quan parlem de conservació del patrimoni fílmic, parlem de complexitat. Es tracta d’un art molt basat en el desenvolupament tecnològic industrial recent, en què conviuen gran quantitat de processos de manufactura amb d’altres artístics i creatius.

L’any 1995 la Filmoteca va posar en marxa el servei d’accés als seus fons fílmics per contribuir a la seva dinamització i posada en valor –procurant que l’accés no intercedeixi en la conservació dels materials més fràgils.

Es calcula que un 90% del cinema produït fins a finals dels anys 30 s’ha perdut per la fragilitat del suport i la manca de cura d’aquest patrimoni. No obstant, gràcies a nombroses productores, distribuïdores, empreses, arxius, museus, biblioteques, particulars i col·leccionistes hem pogut salvar part del patrimoni fílmic català.

Tota la feina que es realitza al Centre de Conservació i Restauració persegueix l’objectiu de posar a disposició dels ciutadans el patrimoni fílmic català. Volem facilitar la creació d’esdeveniments o espais on les pel·lícules siguin les protagonistes i que generin la participació cultural, lúdica o científica dels ciutadans.