Catalogue

Dins els amplis fons conservats a la Filmoteca, hi ha un seguit de títols que destaquen especialment. Es tracta de documents fílmics que conformen diversos conjunts rellevants dins el patrimoni fílmic català i també mundial.

Aquests conjunts documentals són els més demanats per a consulta i accés, i per això els hem seleccionat per difondre’ls mitjançant el catàleg online. En alguns casos hi podreu trobar imatges, fixes o en moviment, associades a les fitxes del catàleg.

Per a consultar altres documents fílmics no accessibles online, caldrà  que us adreceu al Servei d’Accés a la Col·lecció. Cal recordar que, atesa la seva fragilitat, alguns documents originals de la col·lecció fílmica tenen un accés restringit.

Producció catalana

Les pel·lícules que formen aquesta col·lecció són una representació del cinema produït a Catalunya, des de les obres més primerenques fins a les pel·lícules dels nostres dies. Podeu fer cerques per títol, director i any de producció, i hi podreu trobar informació sobre la fitxa tècnica i artística, així com detalls de les seves característiques físiques.

Tot i que podeu accedir a les dades al catàleg, si voleu consultar el contingut d’un títol en concret, en alguns casos els podreu consultar directament a la web, en d’altres els podeu consultar en suport DVD a la Biblioteca o al Servei d’Accés a la Col·lecció. Per últim hi ha títols que encara no són accessibles, ja que hi ha molts negatius originals o pel·lícules en suport de nitrat de cel·lulosa només aptes per a treballs de conservació.

Laya Films

Formen part de la col·lecció Laya Films les pel·lícules, noticiaris i documentals produïts i distribuïts per Laya Films (1936-1939) durant la guerra civil espanyola. Aquests films podrien formar part de la col·lecció dedicada a la Producció Catalana, però els hem separat i donat entitat pròpia per la seva rellevància històrica. A més, tots estan digitalitzats i consultables a la Biblioteca del Cinema. El fons Laya es divideix en tres blocs:

  • Noticiaris: a l’època eren Espanya al dia (català), España al día (castellà), Nouvelles d’Espagne (francès), News of Spain i Spain today (ambdós en anglès). Aquests noticiaris van generar una gran quantitat d’imatges, que després es reaprofitaven per a d’altres produccions.
  • Noticiaris-monogràfics: aquests segueixen l’estructura del noticiari, però totes les informacions giren a l’entorn d’un únic tema i són muntatges originals de l’època amb unitat d’idioma i estructura.
  • Documentals: són aquelles produccions sobre un tema específic però que no segueixen l’estructura del noticiari, tot i que les imatges en puguin provenir.

La major part dels materials de Laya Films s’han perdut com a conseqüència de la situació política posterior a la guerra civil i la fragilitat del suport original. Es calcula que van aparèixer unes 100 edicions de noticiaris, xifra que equivaldria a entre 900 i 1.000 notícies. De tot el material estudiat fins ara, s’han identificat 447 notícies, de les quals 191 es conserven en muntatges manipulats, 5 incorporades a d’altres noticiaris, 30 conserven únicament la capçalera i 27 estan identificades en el documental Fuego en España.

La major part d’aquest fons procedeix del Ministerio de Cultura, que a través de la Filmoteca Española va anar recuperant el cinema realitzat durant la guerra civil. Així mateix, títols emblemàtics com Catalunya màrtir, entre d’altres, van ser conservats pel president Tarradellas i d’altres particulars que en van tenir cura durant el franquisme. Una part d’aquest fons ha arribat de manera fragmentària. Es tracta del muntatge de notícies que van sobreviure del noticiari, agrupades i muntades per temàtiques, però sense cap més exigència tècnica. Per tant en un mateix rotlle ens podem trobar notícies en català, castellà, anglès, francès i fins i tot mudes, amb diferències de llum i so molt notòries.

Nitrats

La col·lecció de Nitrats la conformen els títols conservats a la Filmoteca en suport de nitrat de cel·lulosa.

L’any 1997, la Filmoteca de Catalunya va encarregar a Miquel Porter i Moix la identificació, classificació i catalogació de la col·lecció de nitrats de la Filmoteca. El resultat va ser la publicació, el 2001, del llibre i cd-rom Fons de Nitrats de la Filmoteca. Volum I: Films de Ficció. En aquest catàleg hi ha una part important dels films dels orígens, que són de gran valor historiogràfic per a l'estudi dels inicis del cinema. S’hi troben, entre altres, films de Méliès, Zecca, Guy i Chomón corresponents a les principals productores de principis de segle, Lumière, Pathé, Gaumont i Star Films, entre d’altres.

Posteriorment es van editar dos cd-roms, el Fons de Nitrats de la Filmoteca. Volum II: Films de no-ficció (1896-1925) l’any 2004, i Fons de Nitrats de la Filmoteca. Volum III: Films de no-ficció (1926-1952), el 2005. A causa del gran volum de films d’aquest gènere, es va decidir catalogar, primerament, el material documental català i espanyol. Entre els films que es troben en aquests catàlegs cal destacar aquells que tenen un interès específicament català com ara els de Fructuós Gelabert o Baltasar Abadal, però també els de cineastes catalans sense signatura que treballaven per cases estrangeres com ara la Pathé o la Gaumont. Els continguts més rellevants dels films posteriors a 1926 són la República, la guerra civil, l’aparició del sonor i el cinema amateur.

Des de la publicació del darrer catàleg s’han catalogat bona part dels documentals estrangers i tots aquells nitrats que s’han incorporat a la col·lecció. A través del catàleg web us oferim, per tant, la col·lecció posada al dia.

Segundo de Chomón

Des de 1992, la Filmoteca ha dut a terme un treball de recerca i recuperació del gran cineasta aragonès Segundo de Chomón, que va treballar a Barcelona en la seva etapa inicial. Va ser a París i a Torí, però, on Chomón va trobar els mitjans tècnics que li van permetre desenvolupar-se i convertir-se en un professional respectat i desitjat per a les grans produccions de l'època, com Cabiria (1914), de Giovanni Pastrone o, Napoleon (1927), d'Abel Gance, per citar dos grans fites del cinema del seu moment. Aquesta col·lecció, a través de la qual es vol facilitar i promoure l'accés i la difusió de l’obra de Chomón, és un tribut a un gran cineasta que ha restat oblidat. La col·lecció consta de prop de 100 títols que van des del 1902 fins a 1927, tots consultables a la Biblioteca del Cinema.