Cataloguing

Identificar el títol i inspeccionar-lo per conèixer el seu estat de conservació és el punt de partida imprescindible per garantir la conservació de la col·lecció fílmica. Aquesta tasca rep el nom de catalogació.

Avui en dia la catalogació no només recull dades relacionades en l’àmbit de la historiografia i la conservació, sinó que també ha de recollir les dades administratives, legals, topogràfiques, controls de sortida i entrada, difusió, usos i les relacions amb d’altres documents de la col·lecció o fins i tot de fora... És necessari recollir i sistematitzar tota aquesta informació per garantir la conservació de la col·lecció fílmica, perquè és amb el coneixement de cada document i el seu context que es pot planificar la seva  conservació. És per això que la catalogació, la documentació de cada pel·lícula, és l’eix vertebrador del treball del Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya.

Gràcies a la capacitat dels actuals sistemes informàtics, la tradicional catalogació en fitxes úniques no relacionades ha quedat completament superada per un nou sistema de treball que afecta tota la institució. Fa uns anys, la Filmoteca va adoptar el programari Mobydoc, considerat “un sistema informatitzat de documentació i gestió museogràfica” que pretén facilitar el treball als centres de gestió de patrimoni cultural.

Tot l’equip de la Filmoteca treballa, participa i/o consulta aquest sistema de catalogació o documentació integral. Qualsevol activat en relació a la col·lecció genera consultes, però també noves dades i/o documentació que s’han d’introduir. Això implica administrar els diferents perfils d’usuaris, controlar i gestionar les llistes d’autoritats, de llocs, d’esdeveniments..., vincular imatges i/o documents a cada títol, preparar la sortida a Internet... Per tant l’ús del Mobydoc és l’eix neuràlgic del patrimoni fílmic i hi participa, d’una manera o altra, tota la Filmoteca.