Introduction to the Centre de Conservació i Restauració

El Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca és el cor de la institució. Els seus fons són el fonament de la institució, i la seva tasca és essencial per a la valorització del patrimoni fílmic de Catalunya.

Imatge

Cada film, cada pel·lícula és fonamental per a la memòria històrica d’un país. Amb independència del seu valor estètic i artístic, cada document audiovisual reflecteix un moment històric determinat i permet l’anàlisi de la vida d’un país en aquell moment.

Conscient de la importància d’aquest material, el Parlament de Catalunya va atorgar a la Filmoteca de Catalunya, a través de la Llei 20/2010 del Cinema, les funcions de “recuperar, preservar, catalogar i restaurar el patrimoni fílmic i documental, i fer recerca i donar suport a l’educació i a la difusió de la cultura cinematogràfica.”

Així mateix, el patrimoni cinematogràfic, fílmic i documental, té el reconeixement de Patrimoni Cultural i per tant la seva gestió, conservació i usos venen determinats per la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català.

La col·lecció més representativa d’una filmoteca són les seves pel·lícules, que en l’actual entorn digital cada cop adquireixen més valor. La col·lecció fílmica és el que distingeix i singularitza una filmoteca d’altres, i conèixer-la és imprescindible per a la seva valorització i difusió posterior.

El Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya és la unitat que té cura del patrimoni fílmic, el dipòsit de films més important al nostre país. La nostra missió és recuperar, conservar, catalogar, investigar i difondre el patrimoni fílmic català, que significa principalment, però no únicament, el cinema produït a Catalunya: ficció, documental, animació, noticiaris i publicitat.

Per tal d’assegurar aquest patrimoni i fer-lo accessible a les futures generacions, conservem els films per allargar al màxim la seva perdurabilitat. Molts dels films que conservem han arribat malmesos i incomplets, i és per això que un cop catalogats es realitzen treballs de preservació i/o restauració.

El Centre de Conservació i Restauració facilita l’accés als seus fons a d’altres institucions culturals, educatives, festivals, investigadors... a partir de la seva base de dades, accessible tant al Centre de Conservació i Restauració com a la Biblioteca de la Filmoteca al Raval, i també online a través d’aquest web.

La recuperació també és una tasca constant del Centre de Conservació i Restauració. Gran part del patrimoni fílmic català dels primers anys s’ha perdut, i per això cerquem i promovem entre institucions, empreses i particulars la donació o el dipòsit de les seves pel·lícules –l’objectiu és garantir-ne la salvaguarda. I promovem polítiques de conservació vinculades als ajuts a la indústria cinematogràfica de Catalunya.

A més de la difusió a les sales de projecció de la Filmoteca, el Centre de Conservació i Restauració proposa i fomenta el coneixement de les nostres col·leccions col·laborant amb d’altres filmoteques i institucions culturals amb una selecció de programes per a la seva difusió; així mateix el Centre de Conservació i Restauració té un acord amb la Federació Catalana de Cineclubs per acostar aquest patrimoni als ciutadans d’arreu de Catalunya. L’edició de DVDs ha estat la última aposta per facilitar la difusió dels nostres fons a nivell internacional.