Compulsory submittals

Adreceu-vos al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya per fer el lliurament del material cinematogràfic vinculat a les subvencions i d'altres tràmits de l'Administració Pública.

Aquests materials formaran part de la col·lecció de la Filmoteca de Catalunya per contribuir a la conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental català i no seran en cap cas objecte d’ús comercial.

Si heu sol·licitat una subvenció de l’ICEC, heu d’entregar al Centre de Conservació i Restauració els materiales de conservació pertinents. Consulteu les condicions de l’entrega.

Si heu sol·licitat una subvenció del Departament de Cultura per al doblatge i la subtitulació de films en català, heu d’entregar al Centre de Conservació i Restauració els materials pertinents del film d'acord a l'ordre de subvenció.

Si heu sol·licitat una subvenció de l’ICAA per una obra audiovisual, heu d’entregar al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya els materials pertinents del film d'acord a l'ordre de subvenció.

Per tal de poder ajudar-vos en els lliuraments d’aquests materials és imprescindible que presenteu els informes administratiu i tècnic de la producció. Si teniu qualsevol dubte o necessiteu algun aclariment sobre els materials que heu de portar, contacteu amb nosaltres.