The Collection

La col·lecció fílmica vol ser un reflex de la història del cinema a Catalunya, donant especial rellevància al cinema produït en el nostre país, però també a aquell que s’ha exhibit i distribuït al territori català i té un valor històric, social i artístic en el marc de la nostra història.

La Col·lecció actual de la Filmoteca consta de 170.435 llaunes en diferents suports i formats, que corresponen a 23.383 títols i 40.884 documents.

La Col·lecció fílmica de la Filmoteca de Catalunya va néixer l’any 1981 amb 350 títols. Des d’aleshores, no ha parat de créixer.

Els criteris i principis que regeixen les activitats d’adquisició, preservació i accés als fons fílmics de la Filmoteca estan recollits en la Política de la Col·lecció.