Collections

La Col·lecció actual de la Filmoteca consta de 170.435 llaunes en diferents suports i formats, que corresponen a 23.383 títols i 40.884 documents.

És a dir, d’un mateix títol podem conservar el negatiu original d’imatge, so, còpies d’exhibició, tràilers... tots els materials possibles de la cadena del processat de la indústria cinematogràfica.

Anomenem la Col·lecció al conjunt de tots els fons fílmics custodiats per la Filmoteca, els quals procedeixen de diferents persones, institucions, etc., i que han ingressat al Centre de Conservació i Restauració en l'exercici de les funcions que li són pròpies i seguint els criteris de la Política de la Col·lecció.

La Filmoteca agrupa, a la vegada, part d'aquests fons en diferents col·leccions en funció de diversos criteris, com ara la seva rellevància històrica i/o artística.

Alguns dels fons i col·leccions més significatius són:

Col·lecció de Cinema Català

La prioritat de qualsevol arxiu fílmic vinculat a un territori és recuperar i conservar el cinema que li pertoca geogràficament. Per això el cinema català és un dels nostres objectius principals. En aquesta col·lecció podeu trobar-hi una part significativa de la història del cinema a Catalunya des dels orígens fins a l'actualitat.

[Vídeo: fragment de Gent i paisatge de Catalunya]

Les pel·lícules que conformen aquesta col·lecció, especialment en l’apartat de ficció, representen el primer pas cap a la realització del catàleg de cinema català. Per la seva complexitat, aquest és un projecte a llarg termini que ha de executar-se al llarg dels anys i de forma continuada. Es tracta d’una col·lecció oberta, tant pel que fa al cinema que es produeix actualment i que es va incorporant als nostres fons, com per aquells títols produïts amb anterioritat que la Filmoteca localitza i recupera.

Col·lecció Segundo de Chomón

Des de 1992, la Filmoteca ha dut a terme un treball de recerca i recuperació del gran cineasta aragonès Segundo de Chomón, que va treballar a Barcelona en la seva etapa inicial. Va ser a París i a Torí, però, on Chomón va trobar els mitjans tècnics que li van permetre desenvolupar-se i convertir-se en un professional respectat i desitjat per a les grans produccions de l'època, com Cabiria (1914), de Giovanni Pastrone o, Napoleon (1927), d'Abel Gance, per citar dos grans fites del cinema del seu moment. Aquesta col·lecció, a través de la qual es vol facilitar i promoure l'accés i la difusió de l’obra de Chomón, és un tribut a un gran cineasta que ha restat oblidat. La col·lecció consta de prop de 100 títols que van des del 1902 fins a 1927, tots consultables a la Biblioteca del Cinema.

[Vídeo: fragment de Electric Hôtel]

El reconeixement internacional a la figura de Segundo de Chomon és avui dia una realitat: retrospectives, exposicions... la Filmoteca ha volgut participar en aquest descobriment editant un DVD de la seva primera etapa entre Barcelona i París. A més, Segundo de Chomón també dóna nom a una de les sales de projecció de la Filmoteca.

Col·lecció Cinema dels Orígens

A principis del segle XX, la ciutat de Barcelona va ser un important centre de distribució cinematogràfica, i comptava amb sucursals i representants de les principals cases productores, especialment franceses i italianes. Aquesta és, segurament, la procedència de la majoria de les còpies recuperades i conservades al nostre arxiu fílmic, que inclou títols de les cases Lumière, Pathé, Gaumont, Star-Film, així com títols de pioners espanyols com Eduardo Jimeno.

Aquesta col·lecció està formada per més de 400 títols que ha crescut a partir de diferents dipòsits i donacions. Es tracta d'una col·lecció de gran valor historiogràfic per a l'estudi dels orígens del cinema a nivell mundial i de la gestació del nou llenguatge cinematogràfic. Molts d'aquests títols encara no estan restaurats i, per tant, no es poden consultar. Tot i això, des de l’any 2005 les noves tecnologies digitals han permès posar en marxa un projecte de restauració específic per a aquests materials que posarem a disposició de tots els usuaris gradualment.

[Vídeo: fragment de Méliès]

Fons Laya Films

L’octubre de 1936, un cop sufocat l’aixecament militar que va originar la Guerra Civil a Catalunya, la Generalitat Republicana va crear el Comissariat de Propaganda. Dirigit per Jaume Miravitlles, el Comissariat era un organisme autònom que tenia l’objectiu d’aglutinar l’activitat divulgativa i propagandística institucional.

Al sí del Comissariat, el novembre de 1936 es va crear una secció de cinema a la qual es va posar el nom de Laya Films. Laya Films es dedicava a la producció, però també a la distribució de films amb el nom de Catalònia Films. La secció la va dirigir Joan Castanyer i en dos anys s’hi van produir un centenar de noticiaris i documentals, molts amb la col·laboració de Popular Films. Malauradament han arribat als nostres dies d’una forma fragmentària i només en alguns casos concrets han sobreviscut tal i com s’havien exhibit durant la Guerra Civil.

Aquesta col·lecció inclou les pel·lícules, els noticiaris i els documentals produïts i/o distribuïts per Laya Films. Alhora, aquests films formen part de la Col·lecció de Cinema Català, però s’han separat donant-los entitat pròpia com a col·lecció per la seva enorme rellevància històrica.

[Vídeo: fragment de Catalunya màrtir]

Fons Pere Tresserra

El distribuïdor Pere Tresserra va confegir una important col·lecció de cinema internacional amb més de 750 títols, que gràcies a la seva voluntat de conservar els suports originals, s'han pogut preservar en els suports i característiques pròpies de l'època. Hi ha gèneres molt diversos, des de documentals, noticiaris i reportatges fins a films de ficció de tota mena que cobreixen una mostra cronològica de principis a mitjans de segle XX. Cal destacar una gran presència de comèdies americanes, les anomenades "slapstick", que molt rarament estan conservades a d'altres arxius en el seu suport i colors originals.

[Vídeo: fragment de Baby Peggy]

Per facilitar l’accés del públic a la Col·lecció fílmica de la Filmoteca, el catàleg s’ha organitzat en 4 categories: col·lecció de Nitrats (pel·lícules conservades en aquest suport, produïdes entre 1899 i 1956); col·lecció Segundo de Chomón (l’obra recuperada d’aquest pioner); fons Laya Films (noticiaris realitzats durant la guerra civil espanyola pel Comissariat de propaganda de la Generalitat) i producció catalana.