Bibliographic collection

El fons bibliogràfic disponible de la Biblioteca consta d’un total de 40.000 exemplars i està constituït per diferents tipologies de documents, tant d’edicions nacionals com d’àmbit internacional.

Imatge

La col·lecció consta d’obres de referència (diccionaris, enciclopèdies, anuaris, bibliografies...), catàlegs de festivals i d’empreses del sector, llibres tècnics, obres de teoria i estètica, i tot un seguit d’obres classificades per geografia i gèneres cinematogràfics, guions originals i biografies d’actors i directors... entre d’altres temàtiques.