Exchange of publications

La Biblioteca del Cinema col·labora amb altres centres de recerca de temàtica cinematogràfica, oferint la possibilitat d’intercanvi de publicacions duplicades del seu fons.

En el llistat de duplicats es troba l’oferta disponible, que s’actualitza periòdicament. Les despeses de transport corren sempre a càrrec del centre sol·licitant.