Newspaper library

L’hemeroteca de la Biblioteca consta d’un total de 2.000 títols de diferents revistes cinematogràfiques d’àmbit mundial en diferents suports, ja sigui en paper, digital o microfilmades.

Imatge

Actualment la Biblioteca manté la subscripció a 128 revistes.
La Biblioteca intenta comptar amb totes les revistes especialitzades en cinema editades a l’Estat Espanyol.

Algunes de les revistes completes i amb un valor històric rellevant han estat digitalitzades per facilitar l’accés als nostres usuaris.

Per facilitar la difusió del nostre fons periòdic, la Biblioteca posa a disposició dels seus usuaris tres bases de dades d’indexació i buidatge de revistes internacionals: American Film Index, Index International i International Index to Film Periodicals.

La Biblioteca també du a terme una selecció d’articles especialitzats apareguts a diaris i revistes generalistes, a partir dels quals crea uns dossiers de premsa d’accés majoritàriament electrònic.