Our collection's treasures

La Biblioteca compta amb diversos fons d’un enorme valor documental i cinematogràfic. Cada mes en destacarem un perquè en pugueu gaudir.

Entre els “tresors del nostre fons destaca, per exemple, una col·lecció de 1.250 aparells originals que s’exposaran a la Sala Delmiro de Caralt, i també els diversos materials que composen el fons gràfic (fotografies, segells, pressbooks, programes de mà, cartells...).

El primer tresor del nostre fons és:

Fotografies de The Ten Commandments (Cecil B. De Mille, 1923)

Col·lecció de quaranta-dues fotografies realitzades durant la pre-producció i rodatge de la primera versió de Cecil B. De Mille de The Ten Commandments l’any 1923.

Aquestes imatges, obtingudes durant el rodatge al desert de Nipomo, a l’estat de Califòrnia, mostren tota la producció que comportà aquesta pel·lícula. Es poden veure fotografies des del muntatge de la rèplica de les portes del temple egipci, amb el seu esquelet de fusta proper als trenta-set metres d’alçada, fins a la confecció detallada de les vint-i-una esfinxs i quatre estàtues de Ramsès II que envoltaven el temple.

A banda de moltes imatges d’escenes del rodatge de la pel·lícula, també es poden veure instantànies dels actors preparant els seus papers, rebent instruccions del director o amb especialistes que els hi explicaven des de com dirigir els carros fins a com muntar els cavalls.

Tot l’equip, proper a les mil sis-cents professionals, passaren tots els dies que durà el rodatge a un poblat de tendes de campanya que plantaren enmig del desert de Nipomo, on encara avui es poden visitar algunes restes d’aquest assentament.

A banda de la importància d’aquest fons pel seu interès documental, ja que existeix poca informació gràfica d’un rodatge d’aquesta època i característiques, el fons també destaca pel caràcter insòlit de la seva procedència. Aquesta col·lecció arribà a la Biblioteca quan la família Folch i Torres, sensible a la seva conservació, desà aquest fons perquè la Filmoteca de Catalunya s’encarregués del seu tractament.