Personal archives

La Biblioteca ha rebut importants donacions i dipòsits de diferents fons personals (directors, fotògrafs, estudiosos...) o d’entitats professionals relacionades amb el món audiovisual (productores, distribuïdores, estudis de doblatge...).

Imatge

Aquests llegats estan formats per diferents tipus de materials (correspondència personal, biblioteques privades, fotografies, material filmogràfic...), i la Biblioteca ofereix unes condicions d’accés adequades a cadascun dels fons.