Services

La Biblioteca de la Filmoteca de Catalunya té una vocació clara de servei públic. Com a biblioteca especialitzada, s’adreça sobretot als investigadors i estudiants de cinema, però hi pot accedir qualsevol persona interessada en la cinematografia que disposi del carnet d’usuari.

Els usuaris tenen al seu abast un ampli catàleg de serveis l’objectiu del quals és facilitar-los l’ús de la Biblioteca, donar suport a la seva tasca investigadora i respondre adientment a les seves necessitats.

La Biblioteca disposa d’un ampli espai, de 400 m2, per a la lectura i la consulta general de tots els seus fons.

La Biblioteca compta amb 8 punts de reproducció i 2 reproductors d’àudio, a més d’un lector digital de microformes, en els quals els usuaris poden visionar els fons audiovisuals de la Filmoteca.

Com a biblioteca especialitzada de la Generalitat de Catalunya, el catàleg de la Biblioteca de la Filmoteca està accessible a través del BEG.

Els usuaris de la Biblioteca podran endur-se un màxim de tres llibres durant quinze dies, i un màxim d'una setmana per a les pel·lícules, prorrogables telefònicament, per correu electrònic o mitjançant el nostre formulari de contacte, sempre que aquests documents no hagin estat sol·licitats per un altre lector.

La Biblioteca disposa d’una fotocopiadora en color accessible per a tots els usuaris. Es poden realitzar fotocòpies d'autoservei en blanc/negre o color abonant les tarifes vigents.

Una de les funcions dels bibliotecaris és ajudar als usuaris i orientar-los en l’ús de la Biblioteca. Si no trobes el que necessites, dirigeix-te al taulell d’informació i els bibliotecaris t'ajudaran.

La Biblioteca organitza, prèvia sol·licitud, visites guiades per a grups de fins a 15 persones que formin part d'alguna organització amb finalitat pedagògica.