Guided tours

La Biblioteca organitza, prèvia sol·licitud, visites guiades per a grups de fins a 15 persones que formin part d'alguna organització amb finalitat pedagògica.

Learn more

Learn more