Specialized databases

Com a biblioteca especialitzada de la Generalitat de Catalunya, el catàleg de la Biblioteca de la Filmoteca està accessible a través del BEG.

A més, per facilitar la difusió del fons periòdic de la Biblioteca, posem a disposició dels usuaris tres bases de dades d’indexació i buidatge de revistes internacionals: American Film Index, Index International i International Index to Film Periodicals.

BEG: www.filmoteca.cat/web/catalegs/beg