Viewing rooms

La Biblioteca compta amb 8 punts de reproducció i 2 reproductors d’àudio, a més d’un lector digital de microformes, en els quals els usuaris poden visionar els fons audiovisuals de la Filmoteca.