Organismes i entitats relacionades

La Filmoteca de Catalunya depèn de l’Institut Català de les Indústries Culturals, ICEC, que és una entitat de dret públic adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu principal de l’ICIC és la promoció i el desenvolupament de la indústria cultural de Catalunya, i la Filmoteca és l’àrea encarregada de la preservació i la difusió del patrimoni fílmic de Catalunya.

Alhora, la Filmoteca de Catalunya manté diversos lligams de col·laboració amb entitats i empreses del sector audiovisual i cinematogràfic de Catalunya i de la resta del món. Aquestes col·laboracions, que prenen formes diferents, permeten enriquir el treball de la Filmoteca en favor de la difusió del cinema i de la conservació i restauració del patrimoni fílmic. Podeu consultar el llistat d’empreses, entitats i institucions amb les quals col·labora la Filmoteca.