Avís legal

Condicions generals del web

www.filmoteca.cat és un domini a Internet creat per la Filmoteca de Catalunya amb caràcter informatiu, gratuït i per a l’ús personal dels seus usuaris. L’objectiu del web és difondre públicament els serveis i activitats de la Filmoteca de Catalunya. La titularitat del domini pertany a l’Institut Català de les Indústries Culturals, entitat de dret públic de la qual depèn la Filmoteca de Catalunya.

L’accés al web per part dels usuaris és gratuït i no exigeix la prèvia subscripció o registre.

Tots els continguts del lloc web www.filmoteca.cat són propietat de la Filmoteca de Catalunya o de tercers que hagin autoritzat el seu ús a la Filmoteca de Catalunya o a la Generalitat de Catalunya, en general. La seva comunicació pública a través del web www.filmoteca.cat no implica en cap cas la cessió, renúncia i transmissió, total o parcial, dels drets corresponents a la propietat intel·lectual. La infracció dels drets de propietat intel·lectual per part de l’usuari es troba subjecta a l’exigència de responsabilitat legal corresponent per a qualsevol ús, fora dels permisos, que suposi la violació d’aquests drets.

La Filmoteca de Catalunya únicament es farà responsable de la informació continguda en aquest web que hagi estat generada per la pròpia institució. La Filmoteca de Catalunya no es farà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs, ni de les opinions manifestades pels usuaris a través de les eines de participació que es poguessin desenvolupar.

La Filmoteca de Catalunya no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

Modificacions en el web

La Filmoteca de Catalunya es reserva el dret de modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del lloc web, així com dels serveis que aquest ofereix.

Publicitat legal

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials.

Protecció de dades personals

La Filmoteca de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

Les dades introduïdes en qualsevol dels formularis del web formaran part de la base de dades informatitzada de la Filmoteca de Catalunya. L’enviament d’un formulari comporta l’acceptació de l’ús de les dades per part de la Filmoteca de Catalunya per als fins previstos en aquest web.

Si l’usuari desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, ho haurà de comunicar a l’adreça de correu electrònic següent: filmoteca.cultura@gencat.cat

Cookies

Aquesta web utilitza cookies per millorar la seva experiència d'usuari. Si l'usuari continua navegant per la web, considerarem que està donant el seu consentiment a l'ús d'aquestes cookies.