Introduction

La Filmoteca de Catalunya, que va néixer l’any 1981, té com a missió principal la recuperació, la conservació, la investigació i la difusió de les pel·lícules i les obres audiovisuals, així com dels materials, documents, equips i qualsevol altre element que sigui d’interès per a l’estudi del cinema i l’audiovisual en general, i del cinema català en particular.

Imatge

Aquesta missió suposa la recopilació i custòdia de documentació cinematogràfica i audiovisual, així com dels materials tècnics i dels aparells que sigui convenient conservar des d’un punt de vista històric i cultural. La missió també implica la difusió de la cultura audiovisual a través de la programació de cicles i retrospectives, de la organització de seminaris i exposicions i de l’edició de catàlegs i altres materials de documentació. Un altre eix de l’activitat de la Filmoteca és la col·laboració amb les diferents mostres, certàmens i festivals que contribueixen al coneixement de la cinematografia. D’altra banda, la Filmoteca té com a objectiu bàsic acostar el públic al cinema, i convertir-se així en un espai cultural, de trobada i de participació per a la societat civil.

Al llarg de la seva història, la Filmoteca ha vertebrat la seva activitat en tres eixos bàsics:

  • El Centre de Conservació i Restauració, dedicat a la conservació, restauració i l’estudi del patrimoni cinematogràfic de Catalunya;
  • La Biblioteca del Cinema, que compta amb la col·lecció més important de fons –llibres, revistes, arxius gràfics, pel·lícules, bandes sonores i aparells– de Catalunya;
  • La difusió, amb una programació de unes 900 sessions anuals, una sala d’exposicions dedicada al cinema, edicions sobre la història del cinema català i els dos programes educatius de la Filmoteca.

L’origen de l’actual Filmoteca se situa en la delegació dels serveis de la Filmoteca Nacional espanyola a Barcelona. El 1981, aquests serveis van ser traspassats a la Generalitat de Catalunya. Des de llavors està gestionada pel Departament de Cultura, i des del 2002 depèn orgànicament de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

En l’actualitat, en temps de canvis extraordinaris en el món cinematogràfic, els objectius de la Filmoteca esdevenen claus per al coneixement i la conservació d’un patrimoni fílmic extraordinàriament ric.

Les noves seus de la institució, situades al Raval i properament al Parc Audiovisual de Terrassa, permetran que aquest patrimoni es revaloritzi i es doni a conèixer entre el públic. La nova Filmoteca podrà exposar i mostrar les seves col·leccions a través de les seves dues sales d’exhibició i de la seva sala d’exposicions, acollir els estudiants i investigadors a la Biblioteca i al Centre de Conservació i Restauració, allotjar i restaurar els fons amb les millors tecnologies i facilitar espais i temps d’aprenentatge per al públic jove.

Amb el trasllat a les noves seus, la Filmoteca incrementa les seves activitats i esdevé el veritable centre del reflexió i coneixement sobre el cinema de Catalunya. Els nous equipaments permeten que la Filmoteca desenvolupi amb una eficàcia més gran els seus objectius bàsics: el creixement i la conservació de les seves col·leccions de films i de documents sobre el cinema, la salvaguarda i restauració de films de gran valor històric i cultural, la catalogació i digitalització dels seus fons d’arxius i la difusió d’aquestes obres entre el gran públic.

Ara, aquests objectius es complementen amb altres polítiques bàsiques per a la difusió del setè art: l’augment del nombre de projeccions, la organització d’exposicions a l’entorn del fet cinematogràfic, l’oferta de programes educatius adreçats a infants i joves de totes les edats per “educar-los” en el cinema, la creació d’un portal que consolidi la presència de la institució al web 2.0 i que permeti l’accés els usuaris a tota la informació de la institució des de qualsevol dispositiu mòbil, la publicació de llibres especialitzats i l’augment i la millora dels serveis oferts a l’usuari en qualsevol dels dos centres de la Filmoteca.

Per al 2013, la Filmoteca fa front a un repte que ha d’il·lusionar tots els aficionats i els professionals del setè art (conservadors, historiadors del cinema, crítics cinematogràfics, escriptors i guionistes, realitzadors, documentalistes, tècnics, actors i actrius...): la organització del 66è congrés de la FIAF, la Federació Internacional d’Arxius Fílmics. És el segon cop en la seva història –es va organitzar per primer cop el 1939– que el congrés de la FIAF se celebra a l’Estat espanyol, i serà un honor acollir-lo a les noves instal·lacions de la Filmoteca de Catalunya.