Services

Dotat amb les condicions de control de temperatura i humitat per afavorir la conservació, la restauració, l'estudi i la difusió del material fílmic, el Centre de Conservació i Restauració ofereix serveis als professionals, als investigadors i als festivals i institucions culturals. L'accés del públic general a les col·leccions es realitza a través de la Biblioteca del Cinema.

Destacats

Sales de visionat

Cinc sales de visionat de pel·lícules en els formats 35mm, 16mm, 9,5mm i 8mm, a més d’una cabina de visionat en suport vídeo i digital per a les consultes externes d’historiadors i investigadors del cinema, d’alumnes acreditats i de documentalistes audiovisuals que cerquin imatges per a les seves produccions.

Taules de repàs i adequació dels documents cinematogràfics

Quatre taules de repàs, un telecine de 35mm i 16mm per passar les imatges a suport videogràfic i un sistema de canvis de formats videogràfics analògics i digitals.

Escàners fotogràfics

Tres escàners fotogràfics per digitalitzar els fons de fotografies de cinema i un escàner fotogràfic d'alta resolució per a la restauració de pel·lícules primitives.

Neveres de conservació

Quatre neveres de conservació amb control de temperatura i humitat.