Entrades

La Filmoteca compta amb un ampli ventall d'entrades que donen accés a les projeccions de cinema, a l'exposició i a la Biblioteca, així com amb nombrosos descomptes per als seus usuaris.

Projeccions
Entrada individual: 4 €
Entrada reduïda*: 3 €
Entrada programació infantil: 2 €
(Infants fins a 12 anys+tarifa reduïda per a
dos acompanyants)
Amb Carnet Club Super3, entrada gratuïta per al titular del carnet 
+ tarifa reduïda per a dos acompanyants.
Filmo 10 (vàlid per a 10 sessions): 20 €
 
Entrades a altres esdeveniments
artístics i/o culturals

Entrada individual: 10 €
Entrada reduïda*: 8 

Exposicions

Entrada gratuïta.
Visites guiades (de 10 a 20 persones): 2 € / persona.

Biblioteca

Accés per 1 dia: 2 euros
Entrada reduïda* (validesa: 1 dia): 1 euro

Carnet anual: 10 euros
Carnet anual reduït*: 5 euros
Vigència d'un any des de la data d'emissió.

Accés gratuït a la Biblioteca per a:
*Professorat i investigadors degudament acreditats.
*Alumnes que fan ús del servei d’assessorament en Treballs de Recerca (Educació Secundària / Batxillerat /Universitaris / i cicles formatius).

Entrada reduïda:
Estudiants, aturats, persones amb una discapacitat legalment reconeguda, títols de família nombrosa o monoparental, joves fins a 30 anys, majors de 65 anys, titulars del Carnet de la Xarxa de Biblioteques públiques, acompanyant de la persona abonada i acompanyant dels infants (només per a la programació infantil, un màxim de dos acompanyants).

Abonaments nominals

Filmo 10 (10 sessions): 20€  

Aula de Cinema (30 sessions): 45€

Abonament semestral: 50€

 
Abonaments anuals

Abonament anual:  90 €

Majors de 65 anys: 60 €

Joves fins a 30 anys: 60 €

Abonament Rosa (titulars targeta acreditativa de la discapacitat) : 60€

    

Els abonaments tenen validesa a partir de la seva data d’emissió,  excepte el Filmo10 ( vàlid fins a finals d’any).

Avantatges dels abonaments nominals:
* Reserva anticipada d’entrades amb una setmana d’antelació (fins al dia abans de la sessió), amb un màxim dues entrades per sessió, reservant per mail a filmoteca.taquilla@gencat.cat o per telèfon al
935 671 070. ;
* Tarifa reduïda de 3 € per a un acompanyant;
* Visites guiades a l’exposició gratuïtes per al titular i un acompanyant;
* Accés lliure a la Biblioteca del Cinema (no vàlid per al FILMO10)
* 5% de descompte al bar de la Filmoteca, La Monroe, i a la llibreria (només en compra de llibres);
* Tramesa del programa mensual en paper per correu postal (no vàlid per abonats FILMO10)

* Enviament del butlletí electrònic;
* Descomptes i promocions exclusives;
* Qualsevol altre que la Direcció de la Filmoteca estimi oportú.