Instal·lacions

La Filmoteca del Raval compta amb els equipaments més idonis per a la seva funció: reunir, conservar, investigar i difondre el patrimoni cinematogràfic des de diferents perspectives.

El nou edifici del Raval és un contenidor excel·lent per allotjar activitats i recursos d’una riquesa inestimable. La Filmoteca, en compliment de les seves funcions, desenvolupa un ampli catàleg d’iniciatives, que van des de la projecció de pel·lícules a la custòdia de material bibliogràfic relacionat amb la cultura cinematogràfica o la organització d’exposicions sobre el cinema o alguna de les arts afins a aquest.

Per dur a terme les seves accions, la Filmoteca compta amb:

  • dues sales de cinema de 360 i 184 butaques respectivament. Les sales, que duen noms relacionats amb la història del cinema de Catalunya (Chomón i Laya), estan equipades amb les millors tecnologies i disposen d’espais habilitats per a persones amb discapacitats;
  • una biblioteca de 1.800 m2 destinats a la documentació i 5.000 m lineals de prestatgeries, acull fins a 45.000 volums relacionats amb el cinema, així com capçaleres històriques del setè art, entre les quals les 138 revistes que es reben mensualment. La Biblioteca compta amb àmplies zones de treball i amb 16 ordinadors de consulta per als usuaris, que també poden veure-hi DVD en els espais habilitats per a aquest propòsit;
  • la sala d’exposicions, un espai de 300 m2 habilitat acollir les mostres organitzades per la Filmoteca o coorganitzades amb d’altres institucions. Atesa l’especificitat del suport cinematogràfic, la sala compta amb els mitjans per mostrar pel·lícules i per exhibir fotografies o d’altres objectes en les condicions més adients;
  • una cafeteria, La Monroe, oberta de dimarts a diumenge des de les 12 h del migdia fins a la 01.00 de la matinada;
  • una llibreria especialitzada en cinema;
  • les oficines de la Filmoteca.