Filmoteca de Catalunya. Passat i futur del cinema

Autor: 
Filmoteca de Catalunya - Esteve Riambau (coord.)
Editorial: 
Filmoteca de Catalunya - Departament de Cultura
Col·lecció: 
Institucions i equipaments culturals
Any: 
2014
Ciutat: 
Barcelona
Format: 
Llibre
ISBN: 
978-84-393-9185-2
DL: 
B 21217-2014

La Filmoteca de Catalunya té com a funcions pròpies la preservació i restauració del patrimoni fílmic i documental. Des de les dues noves seus, a Barcelona i Terrassa, també es dona suport a la investigació i la difusió de la cultura cinematogràfica en un moment històric que es deriva del trànsit del suport analògic al digital. Preservar i difondre el patrimoni cinematogràfic equival a mantenir la memòria social del segle XX.

One of the functions of the Filmoteca de Catalunya is to preserve and restore the country's film and documentary heritage. From its two new headquarters in Barcelona and Terrassa, it also fosters the research and diffusion of film culture at an historical time due to the switchover from analogue to digital support. Preserving and diffusing film heritage is securing the social memory of the 20th century.

Imatge