Índex de Dossiers Didàctics

Els Dossiers Didàctics s’ofereixen mensualment durant el curs i estan dirigits a docents d’Educació Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius.

L’objectiu és proporcionar orientació al professorat per a treballar a l’aula diverses pel·lícules escollides de la programació mensual per a públic general de la Filmoteca de Catalunya, i proposen activitats relacionades amb el currículum escolar per tal d’entendre i interpretar el món a través del cinema.

Els dossiers consten d’una sinopsi, una fitxa tècnica complementària, els temes claus que es poden treballar a classe, una petita ressenya crítica i propostes d’activitats pels diferents nivells educatius. També hi trobareu recomanacions i recursos (revistes, llibres, DVD’s) per a completar el visionat que podeu trobar a la Biblioteca del Cinema.