Entitats col·laboradores

La Filmoteca manté nombrosos lligams de col·laboració amb entitats i empreses del sector audiovisual i cinematogràfic de Catalunya i de la resta del món. Aquestes col·laboracions, que prenen formes diferents, permeten enriquir el treball de la Filmoteca en favor de la difusió del cinema i de la conservació i restauració del patrimoni fílmic.

Imatge

Administració

Filmoteca de Catalunya és una àrea de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

La Filmoteca és membre de ple dret de la FIAF i de l'ACE i manté relacions de col·laboració amb la resta de filmoteques i arxius fílmics.

Universitats

Entre les funcions de la Filmoteca de Catalunya destaquen la difusió del patrimoni cinematogràfic i el foment de la cultura cinematogràfica. El treball amb les diferents universitats de Catalunya és fonamental per assolir aquest objectiu i donar a conèixer el setè art entre els més joves.

La col·laboració amb aquestes institucions es concreta en programes com “Aula de Cinema” o en sessions especials promogudes amb l’Escac.

Empreses

Són moltes les empreses amb les quals la Filmoteca col·labora per dur a terme els seus objectius: distribuïdores de cinema, entitats organitzadores de festivals, exhibidors, empreses de subtitulat i altres empreses de servei treballen amb la Filmoteca per fer possible el manteniment, la conservació, la restauració i la difusió d’obres cinematogràfiques de tota mena.

Propietaris de drets

Centenars de propietaris de drets cinematogràfics han cedit, al llarg de la història de la Filmoteca, els seus drets legítims en favor de l’exhibició pública de les seves pel·lícules. A més, molts també han fet donació de les seves col·leccions en favor de la Filmoteca, i avui en dia aquests fons són una de les riqueses més grans de la institució.

Enllaços

Administració:

Universitats:

Empreses i entitats: