Presentació

La Filmoteca de Catalunya, que va néixer l’any 1981, té com a missió principal la recuperació, la conservació, la investigació i la difusió de les pel·lícules i les obres audiovisuals, així com dels materials, documents, equips i qualsevol altre element que sigui d’interès per a l’estudi del cinema i l’audiovisual en general, i del cinema català en particular.

Imatge

Aquesta missió suposa la recopilació i custòdia de documentació cinematogràfica i audiovisual, així com dels materials tècnics i dels aparells que sigui convenient conservar des d’un punt de vista històric i cultural. La missió també implica la difusió de la cultura audiovisual a través de la programació de cicles i retrospectives, de la organització de seminaris i exposicions i de l’edició de catàlegs i altres materials de documentació. Un altre eix de l’activitat de la Filmoteca és la col·laboració amb les diferents mostres, certàmens i festivals que contribueixen al coneixement de la cinematografia. D’altra banda, la Filmoteca té com a objectiu bàsic acostar el públic al cinema, i convertir-se així en un espai cultural, de trobada i de participació per a la societat civil.

Al llarg de la seva història, la Filmoteca ha vertebrat la seva activitat en tres eixos bàsics:

  • El Centre de Conservació i Restauració, dedicat a la conservació, restauració i l’estudi del patrimoni cinematogràfic de Catalunya;
  • La Biblioteca del Cinema, que compta amb la col·lecció més important de fons –llibres, revistes, arxius gràfics, pel·lícules, bandes sonores i aparells– de Catalunya;
  • La difusió, amb una programació de unes 900 sessions anuals, una sala d’exposicions dedicada al cinema, edicions sobre la història del cinema català i els dos programes educatius de la Filmoteca.

Breu recorregut per la història de la Filmoteca de Catalunya

La Filmoteca de Catalunya va néixer el 1981, adscrita al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Els seus orígens van ser com a delegació de la llavors anomenada Filmoteca Nacional d’Espanya amb projeccions setmanals al cinema ABC de Barcelona, entre el 1963 i el 1967, i a partir de 1972 amb projeccions diàries en una sala situada al carrer Mercaders i, des del 1979, al cinema Padró. Paral·lelament s’inicià un arxiu de films i s’editaren publicacions i un programa autònom. 

Des del 14 de desembre de 1981, ja institucionalitzada com a Filmoteca de Catalunya i adscrita al Departament de Cultura, les sessions barcelonines es van traslladar a la sala d’actes d’un col·legi religiós situat a la Travessera de Gràcia. El 1983 es traspassaren els primers films destinats a l’Arxiu, que ben aviat es nodrí d’altres fons, públics i privats.

El 1991, les projeccions es traslladaren a l’antic cinema Aquitània, de la Travessera de Sarrià, i l’Arxiu obrí unes noves dependències a l’edifici de La Campana. La Biblioteca del Cinema, procedent de la Filmoteca Nacional i ampliada amb l’adquisició dels fons de Miquel Porter Moix (COCICA), s’enriquí, a partir de 1997, amb la unificació amb la Biblioteca Delmiro de Caralt.

Adscrita primer a l’Entitat Autònoma d’Organització d’Espectacles i Festes i actualment -des del 2002- a l’ICEC, la Filmoteca de Catalunya ha estat successivament dirigida per Antoni Kirchner, Natàlia Molero, Roc Villas i, des del 2010, per Esteve Riambau. Membre de ple dret de la FIAF (Federació Internacional dels Arxius de Films), disposa en l’actualitat d’un fons de més de 160.000 bobines (amb els films de Segundo de Chomón, els noticiaris de Laya Films i clàssics del cinema català com a col·leccions més destacades),  60.000 llibres, 30.000 cartells, prop de 400.000 fotografies  i una freqüentació anual superior a 110.000 espectadors anuals.

El nou edifici del Raval, inaugurat el febrer de 2012, completa el mapa d’equipaments culturals públics existents al cor de Barcelona a la vegada que permet concentrar i optimitzar els serveis de la Filmoteca amb una oferta polivalent que inclou: dues sales de projeccions anomenades Chomón i Laya (360 i 180 butaques), espai per exposicions permanents i temporals, la biblioteca especialitzada, oficines i serveis de cafeteria i llibreria. El juliol del 2013 també es posa en marxa el nou Centre de Conservació a Terrassa, destinat a garantir la preservació del patrimoni audiovisual del nostre país.     
 

Objectius i reptes de la Filmoteca de Catalunya

En l’actualitat, en temps de canvis extraordinaris en el món cinematogràfic, els objectius de la Filmoteca esdevenen claus per al coneixement i la conservació d’un patrimoni fílmic extraordinàriament ric.

Les noves seus de la institució, situades al Raval i al Parc Audiovisual de Terrassa, permetran que aquest patrimoni es revaloritzi i es doni a conèixer entre el públic. La nova Filmoteca podrà exposar i mostrar les seves col·leccions a través de les seves dues sales d’exhibició i de la seva sala d’exposicions, acollir els estudiants i investigadors a la Biblioteca i al Centre de Conservació i Restauració, allotjar i restaurar els fons amb les millors tecnologies i facilitar espais i temps d’aprenentatge per al públic jove.

Amb el trasllat a les noves seus, la Filmoteca incrementa les seves activitats i esdevé el veritable centre del reflexió i coneixement sobre el cinema de Catalunya. Els nous equipaments permeten que la Filmoteca desenvolupi amb una eficàcia més gran els seus objectius bàsics: el creixement i la conservació de les seves col·leccions de films i de documents sobre el cinema, la salvaguarda i restauració de films de gran valor històric i cultural, la catalogació i digitalització dels seus fons d’arxius i la difusió d’aquestes obres entre el gran públic.

Ara, aquests objectius es complementen amb altres polítiques bàsiques per a la difusió del setè art: l’augment del nombre de projeccions, la organització d’exposicions a l’entorn del fet cinematogràfic, l’oferta de programes educatius adreçats a infants i joves de totes les edats per “educar-los” en el cinema, la creació d’un portal que consolidi la presència de la institució al web 2.0 i que permeti l’accés els usuaris a tota la informació de la institució des de qualsevol dispositiu mòbil, la publicació de llibres especialitzats i l’augment i la millora dels serveis oferts a l’usuari en qualsevol dels dos centres de la Filmoteca.

El 2013, la Filmoteca ha organitzat amb èxit el 69è congrés de la FIAF, la Federació Internacional d’Arxius Fílmics. És el segon cop en la seva història –es va organitzar per primer cop el 1939– que el congrés de la FIAF se celebra a l’Estat espanyol.