Treballa amb nosaltres

Borsa de treball

La Filmoteca de Catalunya és una institució dependent de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), una entitat de dret públic adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La selecció de personal de l'ICEC es realitza d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En el procés de selecció, en el que s'avalua la idoneïtat del candidat al lloc de treball, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

Comprova els procediments de selecció de personal de l’ICEC.

Perfil de contractant

D’acord amb les previsions de la legislació de contractes del sector públic, les empreses interessades a formar part del perfil de contractant de la Generalitat de Catalunya i a accedir a les licitacions dels diferents òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic han d’accedir a la Plataforma de Contractació Pública.

Comprova les licitacions en curs de l‘ICEC.