Perfil de contractant

D’acord amb les previsions de la legislació de contractes del sector públic, les empreses interessades a formar part del perfil de contractant de la Generalitat de Catalunya i a accedir a les licitacions dels diferents òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic han d’accedir a la Plataforma de Contractació Pública.

Comprova les licitacions en curs de l‘ICEC.