Exposicions itinerants

Exposicions de producció pròpia de la Filmoteca de Catalunya amb possibilitat d'itinerància.

Mac, cartellista
 

 

Mac, cartellista

 

Cineastes al seu lloc. Retrats d'Óscar 
Fernández Orengo
 

Cineastes al seu lloc

Les façanes del Can Pistoles
(Cinema Capitol, 

1926-1989)

Les façanes del Can Pistoles (Cinema Capitol, 1926-1989)