Patrocini

La Filmoteca de Catalunya ofereix quatre modalitats diferents de patrocini:

Entitats benefactores
Empreses o institucions líders que adquireixin un compromís global amb la Filmoteca i, per tant, un nivell elevat de repercussió mediàtica.

Entitats protectores
Empreses o institucions que assumeixen un compromís general de patrocini sobre un àmbit específic o sobre un projecte concret, com ara la restauració d’una pel·lícula o d’un fons documental, l'edició d’un DVD, un programa d’exposicions, etc.

Entitats col·laboradores
Empreses que patrocinen totalment o parcialment alguna activitat puntual: un cicle concret de la programació, la digitalització d’alguna pel·lícula o fons documental, etc.

Mitjans col·laboradors
Empreses de comunicació que contribueixin a la difusió de la Filmoteca de Catalunya, patrocinant totalment o parcialment algun projecte, algun programa, cicle o activitat.