El punt de vista

Thursday 10 March · 10:30

calendario

Friday 11 March · 10:30

calendario

La qüestió del punt de vista és una de les més àmplies i riques que es pot tractar en cinema, ja que articula alhora la forma i el contingut de les pel·lícules, l’estil i el discurs, l’anàlisi del detall i del conjunt. És, a més, una qüestió decisiva en tots els nivells del film (plans, seqüències i pel·lícula com a totalitat) i en totes les fases del procés de creació (guió, rodatge, muntatge).

La qüestió del punt de vista és una de les més àmplies i riques que es pot tractar en cinema, ja que articula alhora la forma i el contingut de les pel·lícules, l’estil i el discurs, l’anàlisi del detall i del conjunt. És, a més, una qüestió decisiva en tots els nivells del film (plans, seqüències i pel·lícula com a totalitat) i en totes les fases del procés de creació (guió, rodatge, muntatge).

Què treballem? 

• La construcció del punt de vista des del guió fins a les tries de muntatge 
• El valor emocional: identificació de l’espectador amb els personatges 
• Les mirades com a element decisiu 
• El punt de vista visual isonor 
 
*La sessió serà conduïda per un/a cineasta
 

Inscripcions a: filmoteca.escoles@gencat.cat