Ruten no ôhi

La princesa errante

Kinuyo Tanaka · 1960 · 100'

Ruten no ôhi  (c)1960 KADOKAWA CORPORATION

Datasheet

Direction Kinuyo Tanaka
Interpretation Machiko Kyô, Eiji Funakoshi, Atsuko Kindaichi, Chieko Higashiyama, Sadako Sawamura, Mitsuko Mito, Tatsuya Ishiguro, Chishu Ryu
Production Japó
Year 1960
Version VOSE
Duration 100'
Format 35 mm

Programmes that have programed this Film

Programme Kinuyo Tanaka
Sessions
Friday 27 November 2020 · 16:00   Sunday 29 November 2020 · 19:00