Sessió de peces experimentals

Diverses autories · 1976-2021

Programme: Per amor a les Arts 2023-2024.

Photomatons

Datasheet

Direction Diverses autories
Year 1976-2021

Programa de la sessió:

Photomatons, EUGENI BONET, 1976, 7’
For/Against, EUGÈNIA BALCELLS I PETER VAN RIPER,
1983, 3’
Arquitectura 7: museo, JUAN BUFILL, 2004-2010, 5’
Transfigura, JUAN BUFILL, 2021, 2’
Unidiversa, JUAN BUFILL, 2021, 4’
Fuga, EUGÈNIA BALCELLS, 1979, 25’
Mecànica (retard digital), EUGENI BONET, 2001, 5’

With the collaboration

Programmes that have programed this Film

Sessions
Tuesday 5 March 2024 · 17:00  Presentació a càrrec d’Eugènia Balcells i Juan Bufill