Plató en imatges | POST-OBLIGATÒRIA

Plato en imatges

Aquest dossier didàctic ha estat creat per Aniol Costa-Pau en el marc de la seva estada de pràctiques als Serveis Educatius de la Filmoteca de Catalunya durant el curs 2018-2019. Es tracta d’un treball de caire acadèmic que té com a objectiu fer una introducció a la filosofia de Plató a través del cinema, comentant i analitzant diverses pel·lícules en relació amb el pensador grec.

Dossier recomanat especialment per a docents d’Història de la Filosofia a Batxillerat i per a estudiants que vulguin ampliar continguts o fer recerca sobre aquest tema.