Patrocini

La Filmoteca de Catalunya ofereix quatre modalitats diferents de patrocini:

Entitats benefactores

Empreses o institucions líders que adquireixin un compromís global amb la Filmoteca i, per tant, un nivell elevat de repercussió mediàtica.

Entitats protectores

Empreses o institucions que assumeixen un compromís general de patrocini sobre un àmbit específic o sobre un projecte concret, com ara la restauració d’una pel·lícula o d’un fons documental, l'edició d’un DVD, un programa d’exposicions, etc.

Entitats col·laboradores

Empreses que patrocinen totalment o parcialment alguna activitat puntual: un cicle concret de la programació, la digitalització d’alguna pel·lícula o fons documental, etc.

Mitjans col·laboradors

Empreses de comunicació que contribueixin a la difusió de la Filmoteca de Catalunya, patrocinant totalment o parcialment algun projecte, algun programa, cicle o activitat.

Contacte: Cata Massana

+34 935 671 070

cmassana@gencat.cat