Fons digitalitzats

Aquest fons encabeix tota aquella documentació que ha estat digitalitzada per afavorir la seva consulta i preservar la seva conservació (revistes, fons personals, llibres...), així com aquelles publicacions originalment publicades en format electrònic.

Des del 2013, el repositori digital recull documents digitalitzat. En creixement constant, inclou arxiu de premsa, arxiu gràfic, revistes especialitzades (1910-1937), novel·les cinematogràfiques, partitures musicals i una selecció dels llegats personals: José Luis Guarner, Domènec Ceret, Fructuós Gelabert, Adrià Gual o Ramón de Baños..... El 2019 s’ha fet una nova versió que permet una navegació més senzilla, amb més contingut i noves comunitats. Cal destacar que aquesta nova versió inclourà de forma gradual les gravacions i les fotografies dels actes que es fan a la Filmoteca.

foto