Coneix la Biblioteca del Cinema

La Biblioteca del Cinema

Informació pràctica

Plaça de Salvador Seguí, 1-9
08001 Barcelona

+34 932 229 594

Bibliofilmoteca.cultura@gencat.cat

Horaris

Dimarts a dijous de 10.00 h. a 19.00 h.

Divendres de 10.00 h. a 14.00 h. 

Nadal, Setmana Santa i de l'1 de juliol al 30 de setembre: de dimarts a divendres de 10h a 14h 

Carnet Amic de la Biblioteca

Per accedir i fer ús de la Biblioteca del Cinema de la Filmoteca de Catalunya és necessari adquirir una entrada per 1 dia (només permet consulta, queda exclòs el servei de préstec) o presentar el carnet AMIC de la Biblioteca del Cinema (permet consulta i servei de préstec).

El carnet gratuït de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya no dona accés a la Biblioteca del Cinema, però sí que et permetrà obtenir descompte tant a l’entrada per 1 dia com a l’abonament anual. 

Per aconseguir el carnet d'Amic de la Biblioteca cal abonar una quota anual de 10 euros (tarifa reduïda de 5 euros per a estudiants, aturats, persones amb discapacitat legalment reconeguda, títols de família nombrosa o monoparental, menors de 30 anys, majors de 65 anys i titulars del carnet de la Xarxa de Biblioteques Públiques).

Carnet