Col·lecció

Accés a la col·lecció

Dins els amplis fons conservats a la Filmoteca, hi ha un seguit de títols que destaquen especialment. Es tracta de documents fílmics que conformen diversos conjunts rellevants dins el patrimoni fílmic català i també mundial. Els fons són a disposició del investigadors per facilitar-ne la recerca. Alhora, els préstecs a centres educatius, festivals i d’altres institucions acosten el públic a les col·leccions fílmiques. Per últim, cada cop més  professionals busquen en les imatges d’arxiu materials per realitzar noves produccions audiovisuals.

Per accedir als nostres fons fílmics podeu consultar presencialment la base de dades Mobydoc des de la Biblioteca del Cinema, adreçar-vos al Servei d’Accès a la Col·lecció o mitjançant una sol·licitud al nostre Formulari de contacte.

 

Col·leccions destacades

Producció catalana

Les pel·lícules que formen aquesta col·lecció són una representació del cinema produït a Catalunya, des de les obres més primerenques fins a les pel·lícules dels nostres dies. Des de Mobydoc, disponible a la Biblioteca del Cinema, podeu fer cerques per títol, director i any de producció, i hi podreu trobar informació sobre la fitxa tècnica i artística, així com detalls de les seves característiques físiques.

També podeu consultar la disponibilitat d'aquests títols en suport domèstic des del catàleg online de la Biblioteca del Cinema.

 

Laya Films

Formen part d'aquesta col·lecció les pel·lícules, noticiaris i documentals produïts i distribuïts per Laya Films (1936-1939) durant la guerra civil espanyola. Aquests films podrien formar part de la col·lecció dedicada a la Producció Catalana, però els hem separat i donat entitat pròpia per la seva rellevància històrica.

Col·lecció disponible a l'European Film Gateway

Noticiaris: a l’època eren Espanya al dia (català), España al día (castellà), Nouvelles d’Espagne (francès), News of Spain i Spain today (ambdós en anglès). Aquests noticiaris van generar una gran quantitat d’imatges, que després es reaprofitaven per a d’altres produccions.

Noticiaris-monogràfics: aquests segueixen l’estructura del noticiari, però totes les informacions giren a l’entorn d’un únic tema i són muntatges originals de l’època amb unitat d’idioma i estructura.

Documentals: són aquelles produccions sobre un tema específic però que no segueixen l’estructura del noticiari, tot i que les imatges en puguin provenir.

Més de la meitat dels materials de Laya Films s’han perdut com a conseqüència de la situació política posterior a la guerra civil i la fragilitat del suport original. Es calcula que van aparèixer unes 100 edicions de noticiaris, xifra que equivaldria a entre 900 i 1.000 notícies. De tot el material estudiat fins ara, s’han identificat 447 notícies, de les quals 191 es conserven en muntatges manipulats, 5 incorporades a d’altres noticiaris, 30 conserven únicament la capçalera i 27 estan identificades en el documental Fuego en España.

La major part d’aquest fons procedeix del Ministerio de Cultura, que a través de la Filmoteca Española va anar recuperant el cinema realitzat durant la guerra civil. Així mateix, títols emblemàtics com Catalunya màrtir, entre d’altres, van ser conservats pel president Tarradellas i d’altres particulars que en van tenir cura durant el franquisme. Una part d’aquest fons ha arribat de manera fragmentària. Es tracta del muntatge de notícies que van sobreviure del noticiari, agrupades i muntades per temàtiques, però sense cap més exigència tècnica. Per tant en un mateix rotlle ens podem trobar notícies en català, castellà, anglès, francès i fins i tot mudes, amb diferències de llum i so molt notòries.

 

Nitrats

La col·lecció de Nitrats la conformen els títols conservats a la Filmoteca en suport de nitrat de cel·lulosa.

L’any 1997, la Filmoteca de Catalunya va encarregar a Miquel Porter i Moix la identificació, classificació i catalogació de la col·lecció de nitrats de la Filmoteca. El resultat va ser la publicació, el 2001, del llibre i cd-rom Fons de Nitrats de la Filmoteca. Volum I: Films de Ficció. En aquest catàleg hi ha una part important dels films dels orígens, que són de gran valor historiogràfic per a l'estudi dels inicis del cinema. S’hi troben, entre altres, films de MélièsZeccaGuy i Chomón corresponents a les principals productores de principis de segle, Lumière, Pathé, Gaumont i Star Films, entre d’altres.

Posteriorment es van editar dos cd-roms, el Fons de Nitrats de la Filmoteca. Volum II: Films de no-ficció (1896-1925) l’any 2004, i Fons de Nitrats de la Filmoteca. Volum III: Films de no-ficció (1926-1952), el 2005. A causa del gran volum de films d’aquest gènere, es va decidir catalogar, primerament, el material documental català i espanyol. Entre els films que es troben en aquests catàlegs cal destacar aquells que tenen un interès específicament català com ara els de Fructuós Gelabert o Baltasar Abadal, però també els de cineastes catalans sense signatura que treballaven per cases estrangeres com ara la Pathé o la Gaumont. Els continguts més rellevants dels films posteriors a 1926 són la República, la guerra civil, l’aparició del sonor i el cinema amateur.

 

Segundo de Chomón

Des de 1992, la Filmoteca de Catalunya ha dut a terme un treball de recerca i recuperació del gran cineasta aragonès Segundo de Chomón, que va treballar a Barcelona en la seva etapa inicial. Va ser a París i a Torí, però, on Chomón va trobar els mitjans tècnics que li van permetre desenvolupar-se i convertir-se en un professional respectat i desitjat per a les grans produccions de l'època. Va treballar a obres magnes del cinema mut europeu com Cabiria (Giovanni Pastrone, 1914) o Napoleon (Abel Gance, 1927).

Col·lecció disponible a l'European Film Gateway

La Filmoteca ha editat juntament amb Cameo part de l'obra conservada al dvd Segundo de Chomón (1903-1912). El cine de la fantasía

 

Recerca

Els historiadors, investigadors i alumnes acreditats amb una carta del tutor o professor de la seva universitat que confirmi el treball de recerca tenen accés a les col·leccions fílmiques.

L’accés es concedirà prèvia sol·licitud per tal de donar-vos dia i hora i garantir una millor atenció i una correcta manipulació dels films, si s’escau.

 

Préstecs

Les còpies de difusió en 35mm i en DCP estan disponibles per a d’altres Filmoteques, festivals i institucions culturals que promoguin la difusió del cinema català.

Els préstecs de materials seran possibles sempre i quan es respecti la titularitat dels propietaris dels drets, s’acrediti apropiadament a la Filmoteca de Catalunya i es pugui garantir la conservació del material sol·licitat. És necessari presentar la sol·licitud de préstec amb un termini mínim de 3 setmanes d’antel·lació per poder realitzar els tràmits administratius i tècnics corresponents.

 

Professionals

Els continguts dels fons fílmics estan a disposició de productores i institucions que cerquen imatges per a noves produccions audiovisuals.

Es poden sol·licitar còpies de fragments en suport videogràfic en diferents sistemes sempre que hi hagi l'autorització dels drethavents i/o propietaris de les imatges sol·licitades. El serveis tècnics de recerca, visionat i repicat de les imatges sol·licitades tenen un cost per al sol·licitant. En el cas de tractar-se d'imatges amb drets propietat de la Filmoteca de Catalunya, aquestes s'han d'acollir a un contracte de cessió de drets segons els preus públics aprovats.

 

 

Contacte: Rosa Saz

935 671 070

filmoteca.cultura@gencat.cat