Centre de Conservació i Restauració

El 2CR, Centre de Conservació i Restauració, és un equipament dissenyat especialment per a dur a terme els seus objectius principals de recuperar, preservar, catalogar, restaurar i difondre el patrimoni fílmic català. .

Situat al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, a 30 km de Barcelona, consta de 3.000m2, distribuïts en dues plantes: la baixa, a peu de carrer, amb 750m2, on es realitzen les tasques lligades als materials, des de la seva recepció, inspecció, adequació, catalogació, ingesta... fins arribar a la seva digitalització o restauració. La planta subterrània, amb 2.250m2, està destinada als dipòsits de llarga conservació dels materials fotoquímics.

Amb prop de 40.000 títols de tots els temps i tipologies, el seu fons reflecteix la història del cinema català i del cinema a Catalunya.

 

Instal·lacions

El 2CR s’ha dotat dels equipaments i instal·lacions imprescindibles per poder tenir cura i treballar amb tot tipus de pel·lícules fotoquímiques i digitals, organitzats en diferents àrees o zones:

 

Materials / Conservació Activa

Espais on es realitzen les tasques de recepció, inspecció i catalogació:

Sala de recepció: Tots els moviments de materials, ja siguin d’arribada o sortida al 2CR, s’han de registrar i preparar cada document fílmic per poder accedir a les altres sales de treball. Està equipat amb un sistema d’extracció de gasos per tal de facilitar el canvi de llaunes sense exposar-se als gasos que les pel·lícules desprenen

- Sala Positius: Les còpies de distribució i projecció, en tot tipus de sistemes i formats, ja siguin professionals com el 35mm o amateurs com el 16mm i el 9,5mm, s’inspeccionen i cataloguen en aquest espai, que disposa de dues taules de visionat, una taula d’inspecció manual, un sistema d’extracció de gasos i una unitat de catalogació.

- Sala Nou: preparada per treballar tant les noves produccions audiovisuals, com els nous materials fotoquímics procedents de treballs de restauració o preservació que arriben al 2CR, ja siguin digitals o fotoquímics. Compta amb dues taules de visionat, una d'inspecció manual i dues unitats de catalogació.

- Sala Negatius: La col·lecció de negatius originals de cinema català, procedents dels laboratoris que han tancat, inclou prop de 60.000 llaunes, i té uns requeriments especials; aquesta sala està equipada amb una taula visionadora doble (16mm i 35mm, so magnètic i òptic), quatre taules d’inspecció manual, una taula d’inspecció automàtica, una sincronitzadora per comparar diferents versions, dos sistemes d’extracció de gasos, i una maquina per netejar els films per cavitació amb ultrasons.

foto

 

sales

Digital

Es tracta del sistema on conflueix tot el maquinari i dispositius informàtics per a dur a terme les tasques de captura d’imatge i so, escàner i telecine; tractament digital, restauració d’imatge i so, i correcció de color; així com la codificació dels documents digitals per a llarga conservació o difusió:

Espai escàner Northlight 1 de Filmlight, amb una resolució de fins a 6K que combinat amb un sistema d’arrossegament molt respectuós amb les pel·lícules, està fent possible dur a terme el projecte de restauració de la col·lecció del cinema dels orígens, 1896-1914, pel·lícules amb un altíssim nivell de fragilitat i greus problemes de conservació.

Espai telecine: per als materials que estan en bon estat de conservació, però no hi ha materials d’accés, es realitzar un telecine amb l'objectiu de facilitar-ne el seu visionat i difusió. Es tracta d’un telecine DIXI de CTM, que ha estat adaptat amb una càmera de vídeo de fins a 4K de resolució per a materials de 35mm i 16mm.

Espai color: a tots els materials escanejats o telecinats, requereixen en menor o major mesura una correcció de color, aquest procés realitzat amb el programari RESOLVE, és el pas decisiu per a fer que aquestes obres analògiques, realitzades en sistemes fotoquímics, un cop digitalitzades, siguin el més semblant possibles a com eren i com es veien.

Espai digital: 4 estacions per a dur a terme la restauració digital que es realitza amb el programari DIAMANT, per fer l’estabilització, eliminar les lesions d’ús i fer l’enquadrament final o “crop”. Dues estacions d’edició. Una estació per a ingesta, inspecció i realització de DCP i altres formats digitals. Espai tècnic on s’ubica l’equipament informàtic i audiovisual, com la SAN de producció de 63TB, espais de memòria per l’escàner i telecine de 30TB, i els sistemes i connexions pel sistema de llarga conservació digital, ubicat fora del 2CR.

Sala Amateur: equipat amb un escàner cinematogràfic, Filmfabriek, amb una resolució de fins a 4K, i especialment dissenyat per a materials amateurs de passos de 9,5mm i 8mm.

 

Dipòsits / Conservació Passiva

Es tracta de tots aquells espais, dissenyats i equipats per allargar la vida útil de cada document tant com sigui possible, en el cas del patrimoni fotoquímic les condicions que requereixen són: baixa Temperatura i Humitat Relativa, i renovació de l’aire; combinat amb sistemes redundants que garanteixin l’estabilitat d’aquests paràmetres; així com seguretat interna i externa, que limiti i disminueixi qualsevol risc a la col·lecció, com són els sistemes antiincendi o alarmes per intrusió. Els 18 dipòsits de llarga conservació es troben a la planta soterrània per protegir-se del sol i minimitzar els costos energètics que se’n deriven, i estan organitzats en 2 tipologies, d’acord al seu suport plàstic:

10 càmeres de conservació per les pel·lícules en suport acetat de cel·lulosa de 100 metres quadrats cadascuna: 8 amb una temperatura de 3ºC amb +1ºC de variació, 30%HR amb +5%HR de variació, i una renovació complerta de l’aire de 4 cops al dia i preparades per a assolir temperatures de -5ºC. 2 amb una temperatura de 10ºC amb +1ºC de variació, 40%HR amb +5%HR de variació, i una renovació complerta de l’aire de 4 cops al dia.

8 càmeres de conservació per les pel·lícules en suport nitrat de cel·lulosa, que degut el seu alt nivell d’inflamabilitat i càrrega explosiva, han hagut de ser construïdes acord a normativa específica, cadascuna té una capacitat de 8 metres quadrats. 7 amb una temperatura de 3ºC amb +1ºC de variació, 40%HR amb +5%HR de variació, i una renovació complerta de l’aire de 4 cops al dia. I 1 amb una temperatura de -3ºC amb +1ºC de variació, 40%HR amb +5%HR de variació, i una renovació complerta de l’aire de 4 cops al dia. Les 8 càmeres poden assolir temperatures de fins a -15ºC.

A la planta baixa trobem 4 càmeres d’adaptació, amb temperatures de 10ºC fins a 21ºC i humitats de 40%HR fins a 65%HR, i a l’inrevés, per tal d’adaptar les pel·lícules tant a les condicions de llarga conservació, com a les condicions de treball.

 

Accés a les col·leccions fílmiques

Els continguts dels fons fílmics digitalitzats estan a disposició de productores i institucions que cerquen imatges per a noves produccions audiovisuals. Els fons també es poden prestar a altres centres i institucions culturals i educatius o festivals que vulguin acostar el públic a les projeccions cinematogràfiques. Sol·liciteu el préstec a través del següent formulari.

 

Edició de DVD

La feina de conservació i restauració de la Filmoteca ha culminat en alguns casos amb l’edició de DVD retrospectius i antològics, com ara els dedicats a Segundo de Chomón, Antoni Padrós i Jacinto Esteva. La darrera edició, en col·laboració amb Intermedio, és la dedicada a Llorenç Llobet Gràcia, amb les dues versions de Vida en sombras després de la seva restauració, acompanyada de 22 curtmetratges amateurs i del documental Bajo el signo de las sombras, dirigit per Ferran Alberich, responsable de la restauració. Acompanyen els films textos de Daniel Sánchez Salas, Ferran Alberich i Esteve Riambau i una introducció teòrica a càrrec de l’historiador Daniel Sánchez Salas.

 

Projectes europeus

Una selecció dels nostres fons, especialment de Laya Films i Segundo de Chomón, són consultables en línia a través de l’European Film Gateway.

Mémoire filmique Pyrénées-Méditerranée és un projecte en comú amb la Cinémathèque de Toulouse, l’Institut Jean Vigo de Perpinyà i L’Arxiu de la Imatge i el So de Mallorca recull les pel·lícules vinculades a aquest territori vertebrat pel Pirineu i el Mar Mediterrani.

I-Media-Cities és un projecte d’àmbit europeu que pretén implementar un sistema de recerca i indexació de les pel·lícules per als investigadors i estudiosos en el camp de les humanitats i les ciències socials. Impulsat per filmoteques i universitats, gira al voltant de nou ciutats europees i les pel·lícules que les retraten. Combinada amb el món acadèmic, aquesta iniciativa aporta noves maneres d’entendre les ciutats, l’urbanisme, el transport, el turisme, qüestions polítiques o de gènere, a partir del que les pel·lícules mostren i en comparació amb les altres ciutats.