Donacions i dipòsits

Si teniu pel·lícules i en voleu garantir la seva conservació, porteu-nos-les. Ja sigueu particulars, o institucions culturals com biblioteques, museus, arxius...; o també empreses, indústries, comerços... El nostre equip tècnic especialitzat en conservació fílmica en tindrà cura. Podeu trobar la fórmula que millor s’adapti als vostres requeriments i característiques, donació o dipòsit.

Donacions

Si esteu interessats a donar pel·lícules a la Filmoteca, contacteu amb nosaltres per informar-vos i aclarir els dubtes que tingueu. Sempre que es consideri necessari, un tècnic del Centre de Conservació i Restauració es desplaçarà per valorar l’estat dels materials. Un cop al Centre, les pel·lícules s’inspeccionaran i identificaran, cosa que permetrà fer-ne un informe de valoració que s’ajusti a la nostra Política de la Col·lecció. Aquest informe avaluarà el seu estat de conservació i el seu interès històric i artístic per tal de poder realitzar la donació.

Tota la informació que ens pugueu facilitar sobre els films que ens vulgueu donar serà molt ben rebuda, ja que facilitarà el coneixement i la posada en valor d’aquests nous títols.

La Filmoteca acreditarà, en tots els casos, les institucions, empreses o particulars que hagin donat alguna pel·lícula.

Finalment, el Centre de Conservació i Restauració oferirà als donants, sempre que l’estat i format de les pel·lícules ho permeti, còpies videogràfiques gratuïtes, així com l’opció de gaudir d’avantatges i descomptes en les activitats de la Filmoteca de Catalunya.

Dipòsits

Les productores, empreses, persones o col·leccionistes interessades a dipositar els seus materials al Centre de Conservació i Restauració per garantir-ne la conservació però mantenint la propietat física dels materials, podeu contactar amb nosaltres per tal de valorar-ne l’interès en el marc de la nostra Política de la Col·lecció. Si s’accepta el dipòsit, el dipositant haurà de fer arribar els materials a la nostra seu. Un cop a la Filmoteca, les pel·lícules s’inspeccionaran i identificaran, cosa que permetrà fer un informe de valoració que servirà per realitzar el contracte de comodat d’acord amb el seu estat de conservació i interès històric i artístic. Les pel·lícules es dipositen a la Filmoteca per garantir la seva conservació, per la qual cosa només sortiran del Centre per motius justificats i excepcionals.

Tota la informació que ens pugueu facilitar sobre els films que vulgueu dipositar serà molt ben rebuda, ja que facilitarà el millor coneixement i per tant la posada en valor d’aquests nous títols.

Sempre que això sigui possible, també és molt important que ens faciliteu informació i documentació en relació als drets dels materials que voleu dipositar –en cas contrari es podrien qualificar com a obres orfes.