Lliurament de materials per subvencions

Adreceu-vos al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya per fer el lliurament del material cinematogràfic vinculat a les subvencions i d'altres tràmits de l'Administració Pública.

Aquests materials formaran part de la col·lecció de la Filmoteca de Catalunya per contribuir a la conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental català i no seran en cap cas objecte d’ús comercial.

Si heu rebut una subvenció de l’ICEC per a una obra audiovisual, heu d’entregar al Centre de Conservació i Restauració els materiales de conservació pertinents.

Si heu sol·licitat una subvenció del Departament de Cultura per al doblatge i la subtitulació de films en català, heu d’entregar al Centre de Conservació i Restauració els materials pertinents del film d'acord a l'ordre de subvenció.

Aquests materials formaran part de la col·lecció de la Filmoteca de Catalunya per contribuir a la conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental català i no seran en cap cas objecte d’ús comercial.

Material a lliurar

Largmetratges, curtmetratges i coproduccions internacionals cinematogràfiques destinades a sales d’exhibició:

1. Material de preservació: En cas que l’obra audiovisual s’hagi fet en suport digital (DCDM —digital cinema distribution master—o equivalent): disc dur amb seqüència d’imatges en TIFF (XYZ’-16 bits), seguint la normativa DCI —o, alternativament, en DPX—,i fitxers d’àudio original PCM WAV (24bits -48 kHz) i fitxers de subtítols, si se’n disposa. Els subtítols, en un fitxer per separat, s’han de lliurar en format .xml o .srt, i si es disposa d’altres fitxers d’àudio en format wav.

2. Material de referència: Una còpia de referència de la producció audiovisual en DCP sense encriptar (sense KDM) de la versió original, la qual ha d’incloure, com a mínim, la versió doblada o subtitulada en català, d'acord amb l'article 32.3 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema.

3. La documentació emprada per a la realització, la promoció i la difusió de l’obra audiovisual (guió, cartells, fotografies, músiques, caràtules, etc.) en format físic i/o en format digital (en un disc dur).
En cas que la producció o difusió hagi estat en suport fotoquímic, interpositiu o internegatiu d'imatge en suport 35mm polièster i negatiu de so sincronitzat de la versió íntegra, original i estrenada, i un DCP com a material de referència.

Produccions destinades a televisió:

1. Material de preservació: Fitxer digital en contenidor MXF o QUICKTIME amb còdec Uncompressed, Prores 422 HQ o superior, DnxHD 220 o superior o DVC PRO HD. Aquests fitxers han de ser els de resolució i qualitat més altes que s'utilitzin en la producció, tant d'imatge com de so, i els de la versió original; si la versió original no és en català, s'ha d'incloure, com a mínim, la versió doblada o subtitulada en català, d'acord amb l'article 32.3 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema. Aquests subtítols (srt o xml) i/o altres versions d'àudio s’han de presentar en un fitxer a part o com una opció dins el mateix arxiu.

2. Material de referència: Còpia de referència de la producció audiovisual en fitxer digital de la versió original (H264), que ha d’incloure, com a mínim, la versió doblada o subtitulada en català.

3. La documentació emprada per a la realització, la promoció i la difusió de l’obra audiovisual (guió, cartells, fotografies, músiques, caràtules, etc.) en format físic i/o en format digital (en un disc dur).
Tots els dipòsits corresponents a entregues obligatòries s'hauran de lliurar de dilluns a divendres de 8h a 14:30 en disc dur preferentment formatat a NTFS o exFAT a:

Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya
Ds. Parc Audiovisual de Catalunya,
Edifici I, BA L1
Carretera BV-1274, Km. 1.
08225 Terrassa

Contacte:
Oriol Faz
Documentalista audiovisual
oriolfaz@gencat.cat Tel. (+34) 931031168