Lliurament de materials per subvencions

Adreceu-vos al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya per fer el lliurament del material cinematogràfic vinculat a les subvencions i d'altres tràmits de l'Administració Pública.

Aquests materials formaran part de la col·lecció de la Filmoteca de Catalunya per contribuir a la conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental català i no seran en cap cas objecte d’ús comercial.

Si heu rebut una subvenció de l’ICEC per a una obra audiovisual, heu d’entregar al Centre de Conservació i Restauració els materiales de conservació pertinents.

Si heu sol·licitat una subvenció del Departament de Cultura per al doblatge i la subtitulació de films en català, heu d’entregar al Centre de Conservació i Restauració els materials pertinents del film d'acord a l'ordre de subvenció.

Aquests materials formaran part de la col·lecció de la Filmoteca de Catalunya per contribuir a la conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental català i no seran en cap cas objecte d’ús comercial.

Material a lliurar

1. Material de preservació:

1.1. Produccions destinades a sales d’exhibició:

DCDM (Digital Cinema Distribution Master) o equivalent: Disc dur amb seqüència d’imatges en TIFF (XYZ’ – 16bit) seguint normativa DCI, o, alternativament en DPX, i fitxers d’àudio PCM WAV (24bit – 48Khz) i fitxers de subtítols, si es disposa. Cal lliurar la versió original i de més resolució, tant d’imatge com de so.

En cas que la producció o difusió hagi estat en suport fotoquímic, interpositiu o internegatiu d'imatge en suport 35mm polièster i negatiu de so sincronitzat de la versió íntegra, original i estrenada.

1.2. Produccions destinades a televisió:

Fitxer digital en format MPEG-4, MXF o QUICKTIME amb codec Uncompressed, Prores 422 HQ o superior, DnxHD 220 o superior o DVC PRO HD. Cal lliurar la versió original i de més resolució, tant d’imatge com de so. En cas que es disposi de subtítols o altres versions d’àudio, es podran presentar en fitxer apart o com a opció en el mateix fitxer.

2. Un DCP sense encriptar (sense KDM) de la producció audiovisual de la versió original en cas de les produccions destinades a sales d’exhibició i una còpia de referència de la producció audiovisual en DVD, Blu-Ray o fitxer digital en cas de les produccions destinades a televisió.

3. Documentació emprada per a la realització, promoció i difusió de l’obra audiovisual (guió, cartells, fotografies, músiques, caràtules...) en format físic i/o en format digital (en un disc dur o disc de dades).

Tots els dipòsits corresponents a entregues obligatòries s'hauran de lliurar a:

Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya
Ds. Parc Audiovisual de Catalunya,
Edifici I, BA L1
Carretera BV-1274, Km. 1.
08225 Terrassa